Primul Ghid pentru utilizarea semnăturii electronice în organizaţii, oferit gratuit de certSIGN

Contextul economic și social global a condus spre o accelerare a digitalizării în toate domeniile, iar interacțiunile electronice au adus în prim plan cerința ca documentelor în format electronic să li se recunoască valoarea legală. Semnătura electronică este o soluţie esenţială atunci când vorbim despre digitalizare atât la nivelul companiilor, cât și a instituțiilor publice în interacțiunea cu cetățenii, pentru semnarea contractelor și a oricăror alte documente. În plus, semnătura electronică răspunde nevoii de a oferi valoare legală documentelor electronice.

Cadrul juridic pentru utilizarea documentelor electronice este definit la nivelul Uniunii Europene, asigurând uniformitate și predictibilitate în utilizare, prin Regulamentul nr. 910/2014 (eIDAS) privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.

Aplicarea Regulamentului eIDAS nu este însă simplă, deoarece acesta definește mai multe tipuri de semnături electronice și mai multe tipuri de servicii de încredere. Pentru unele stabilește clar efectul juridic, așa cum este semnătura calificată care are implicit valoarea legală a semnăturii olografe. Pentru celelalte tipuri de semnături, recunoașterea valorii legale depinde de tipul de soluție tehnică utilizată, de politicile și procedurile de lucru.

Regulamentul eIDAS nu oferă  o rețetă și nici nu indică o soluție optimă pentru digitalizare. Prin urmare, există extrem de multe întrebări și opinii despre semnătura electronică şi utilizarea ei.

Ca răspuns la întrebările utilizatorilor, certSIGN a realizat un Ghid de bune practici și aspecte legale privind utilizarea semnăturii electronice în organizații care acoperă aspectele teoretice și practice de utilizare a semnăturii electronice.

Ce vei găsi în acest Ghid?

  • Definiţii şi diferenţe între tipurile de semnături electronice ce se pot utiliza într-o organizaţie (semnătură electronică, semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată)
  • Modalităţi de semnare electronică a documentelor
  • Modalităţi de verificare a semnăturilor electronice
  • Valoarea legală a documentelor semnate electronic

Ghidul se adresează organizațiilor preocupate de digitalizarea proceselor și persoanelor cu putere de decizie cu privire la digitalizare, instituțiilor publice și autorităților implicate în definirea cadrului legal, specialiștilor care sunt în căutarea unei soluții de semnătură electronică și au nevoie de răspunsuri la întrebări legate de funcționalitate, dar și de cadrul legal de aplicare a semnăturilor electronice dar și, persoanelor fizice care, din dorința de a simplifica interacțiunea cu instituțiile publice, sunt în căutarea unei soluții de semnătură electronică.

Din 2006, certSIGN are o experiență solidă cu privire la aspectele tehnice și legislative ce țin de documentele digitale și semnăturile electronice, implementând o serie de produse și servicii realizate în România în peste 20 de țări, dintre care 15 state membre UE. Experiența noastră este întărită de activitatea internațională în zona standardizării în domeniul serviciilor de încredere: prezența în comitetul tehnic ETSI care gestionează standardele cu privire la semnătura electronică și serviciile de încredere, participarea la teste de interoperabilitate a semnăturilor electronice sau membru al Cloud Signature Consortium (CSC). Echipa care a contribuit la elaborarea acestui ghid are peste 20 de ani de experiență în domeniul criptografiei și al serviciilor de încredere.